وقتی دیگران خوابند!!! 

 

 

 

 

 

 

 


آزمون های ارشد و دکتری مدیریت که در سال ۹۵ برگزار خواهد شد، علیرغم جمعیت زیاد شرکت کننده در هر دو آزمون، ظرفیت محدودی برای پذیرش و قبولی وجود دارد. بنابراین در این رقابت و ماراتن سخت و نفسگیر، اقلیت آگاه، هوشمند، فرصت طلب و پرتلاش شانس قبولی خواهند داشت.

متاسفانه علیرغم تکرار تجربیات تلخ و آگاهی از سرنوشت نافرجام داوطلبان ناموفق سنوات گذشته، باز هم قصه ی پرتکرار عدم موفقیت و ناکامی و علل از پیش معلوم آن وجود دارد و گویی کسی در این میان نگران نیست و فرصت هایی است که به سادگی از دست می رود. به راستی چاره چیست؟

علیرغم ده ها دلیل و پاسخ برای عدم موفقیت و ناکامی، راه حل بسیار ساده است به شرط آنکه خودمان بخواهیم. پس اگر خواهان موفقیت در آزمون های ارشد و دکتری مدیریت هستید خیلی ساده و راحت:

۱- اولویت اصلی خود را انتخاب کنید.

۲- منابع مطالعاتی را طبق توان علمی خود مشخص نمایید.

۳- حداقل 3 الی 4 ساعت برای مطالعه ی روزانه ی خود اختصاص دهید.

۴- با دقت و تمرکز کامل مطالعه کنید.

۵- هر هفته، سنجش و ارزیابی از وضعیت علمی تان داشته باشید.

پس برای اینکه:

۱- دیگران را متهم نکنید.

۲- از زمین و زمان طلبکار نباشید.

۳- امیدوار به موفقیت و قبولی باشید.

کافیست، پنج مورد فوق را با دقت رعایت کنید. در اینصورت قبولی حق شماست .

مسعود یگانه