وقتی دیگران خوابند !!!!!پرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 

اگر کمی هوشمند عمل کنیم، برای کنار زدن رقبا راه سختی را در پیش نداریم. برای موفقیت باید تلاش کنیم، از همین امروز...


آزمون های ارشد و دکتری مدیریت که در سال 98 برگزار خواهد شد، علیرغم جمعیت زیاد شرکت کننده در هر دو آزمون، ظرفیت محدودی برای پذیرش و قبولی وجود دارد. بنابراین در این رقابت و ماراتن سخت و نفسگیر، اقلیت آگاه، هوشمند، فرصت طلب و پرتلاش شانس قبولی خواهند داشت.

متاسفانه علیرغم تکرار تجربیات تلخ و آگاهی از سرنوشت نافرجام داوطلبان ناموفق سنوات گذشته، باز هم قصه ی پرتکرار عدم موفقیت و ناکامی و علل از پیش معلوم آن وجود دارد و گویی کسی در این میان نگران نیست و فرصت هایی است که به سادگی از دست می رود.

به راستی چاره چیست؟

علیرغم ده ها دلیل و پاسخ برای عدم موفقیت و ناکامی، راه حل بسیار ساده است به شرط آنکه خودمان بخواهیم. پس اگر خواهان موفقیت در آزمون های ارشد و دکتری مدیریت هستید خیلی ساده و راحت:

1- اولویت اصلی خود را انتخاب کنید.

2- منابع مطالعاتی را طبق توان علمی خود مشخص نمایید.

3- حداقل 3 الی 4 ساعت برای مطالعه ی روزانه ی خود اختصاص دهید.

4- با دقت و تمرکز کامل مطالعه کنید.

5- هر هفته، سنجش و ارزیابی از وضعیت علمی تان داشته باشید.

6- از همین امروز آغاز کنید.

 

پس برای اینکه:

۱- دیگران را متهم نکنید.

۲- از زمین و زمان طلبکار نباشید.

۳- امیدوار به موفقیت و قبولی باشید.

کافیست، شش مورد فوق را با دقت رعایت کنید.

 

.. . .. قبولی در بهترین دانشگاه های کشور حق شماست .. . ..

 

دکتر مسعود یگانه