با اساتید 

 

 

 

 

 

 

 

جهت مشاهده وب سایت ها و کانال های تلگرام اساتید خانه مدیریت و ارتباط مستقیم با اساتید و بهره مندی از اطلاعات مفیدی که در اختیار شما عزیزان قرار می دهند، کلیک نمایید


 

  استادان تخصص حوزه آموزش راه های ارتباطی
یگانه

مدیریت استراتژیک

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید 

ریاضی

www.masoud-yeganeh.ir

www.telegram.me/channel_yeganeh

نوردرخشان

مدیریت مالی

حسابداری مالی و صنعتی

مدیریت مالی

www.telegram.me/Master_of_finance
پورشفیع

مدیریت اجرایی

تئوری مدیریت

مدیریت اسلامی

www.pourshafi.com

www.telegram.me/pourshafi

معیر مدیریت صنعتی اقتصاد ( کلان و خرد )

www.moayer.ir

 

رازقندی

آمار

آمار

ریاضی

 
ذوقی مدیریت مالی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک  
مشایخی

مدیریت مالی

حسابداری مالی و صنعتی

مدیریت مالی

 
مسیح خواه MBA استعداد تحصیلی  
میری زبان انگلیسی زبان انگلیسی  
بیگی

منابع انسانی

مدیریت استراتژیک

نظریه ها و خطی مشی دولتی

مالیه عمومی و بودجه

 
بشیرزاده مدیریت بلزرگانی

آمار

ریاضی

 
محمدیان مدیریت صنعتی مدیریت تولید  
عبدالله پور مدیریت بازرگانی رفتار مصرف کننده  
  استادان تخصص حوزه آموزش راه های ارتباطی
یگانه

مدیریت استراتژیک

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید 

ریاضی

www.masoud-yeganeh.ir

www.telegram.me/channel_yeganeh

نوردرخشان

مدیریت مالی

حسابداری مالی و صنعتی

مدیریت مالی

www.telegram.me/Master_of_finance
پورشفیع

مدیریت اجرایی

تئوری مدیریت

مدیریت اسلامی

www.pourshafi.com

www.telegram.me/pourshafi

معیر مدیریت صنعتی اقتصاد ( کلان و خرد )

www.moayer.ir

 

رازقندی

آمار

آمار

ریاضی

 
ذوقی مدیریت مالی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک  
مشایخی

مدیریت مالی

حسابداری مالی و صنعتی

مدیریت مالی

 
مسیح خواه MBA
تمامی حقوق این وب سایت برای خانه مدیریت محفوظ است طراحی وب سایت و بهینه سازی : پارس میترا نت