افتخارآفرینان 

 

 

 

 

 

 

 

جهت مشاهده افتخارآفرینان خانه مدیریت در آزمون های ارشد و دکتری مدیریت در سال اخیر و همیشه و همچنین مصاحبه با رتبه های برتر که قطعا تجربیات بسیار خوبی دارند، کلیک نمایید


*درخشش مجدد خانه مدیریت در عرصه کنکور کارشناسی ارشد* 

نتیجه ی بی نظیر باشگاه رتبه سازی در سال 1395

 

 

برای مشاهده مصاحبه رتبه های برتر کنکور 1396 به بخش ویدیو مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

افتخار آفرینان باشگاه رتبه سازی در قاب خانه مدیریت

 

برای مشاهده مصاحبه آقای نصیری اینجا کلیک کنید

 

 برای مشاهده مصاحبه آقای لطف آبادی و خانم جوادی اینجا کلیک کنید

 

 برای مشاهده مصاحبه خانم دارستانی اینجا کلیک کنید 

 

برای مشاهده مصاحبه آقای درفش دوز اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای شجاعی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای پیری زاده اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای موسوی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم قیدر اینجا کلیک کنید

  

برای مشاهده مصاحبه خانم حاجی نیلی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم عباسقلی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم اباذری اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای نوروزی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم محمدزاده اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم بقایی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم شیخ له اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای سیاه منصوری اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم عراقی اینجا کلیک کنید

 

 

برای مشاهده مصاحبه آقای کرمی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای زرکش اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم ابراهیم زاده اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم قهرمانی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم توده روستا اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای بال زاده اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم خراسانی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم سنایی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای صیادیان اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای خانی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای مسلمی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای بابایی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم ادیبی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای محمدی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای متین فر اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای غلامی اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای جعفری اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم زند اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه آقای قنبری اینجا کلیک کنید

 

برای مشاهده مصاحبه خانم واحدی اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 مطالب به روزرسانی خواهد شد

 

به  زودی مصاحبه  رتبه های برتر در سایت به روزرسانی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتخارآفرینان باشگاه رتبه سازی در ارشد 94 و دکتری95