دلایل ناکامی در آزمون های ارشد و دکتری 

 

 

 

 

 

 

 


در این یادداشت مهمترین دلایل ناکامی گروهی از داوطلبان را مورد بررسی قرار می دهیم.
1. استراتژی غلط
بخشی از داوطلبان بدون توجه به توان و قدرت علمی یا امکانات و ابزار خود، استراتژی نامناسبی را تعریف می کنند. در واقع آنها به دور از واقعیت های موجود، مسیری را برای خود انتخاب می کنند که از همان ابتدا سرابی بیش نیست. چه بسا اگر هر داوطلب بر اساس شناخت دقیق از خود و امکانات و ابزار واقعی و موجود، استراتژی و هدف گذاری درستی انتخاب نماید، ادامه ی مسیر برای او متفاوت باشد.
2. برنامه ریزی نادرست
برخی دیگر از داوطلبان ممکن است، استراتژی درستی را انتخاب کرده باشند لیکن در برنامه ریزی، با واقعیات موجود همراه نبوده اند. مثلا داوطلبی که به دلایل مختلف حداکثر امکان ۴ ساعت مطالعه را داشته، در برنامه ریزی رویایی خود، روزی ۲۱ ساعت مطالعه را هدف گذاری نموده است و همین عدم توازن مطالعاتی و ناتوانی در اجرای برنامه، او را به تدریج دلسرد و ناامید ساخته و در نتیجه از ادامه ی مسیر، منصرف ساخته است.
3. انتخاب منابع مطالعاتی ناهمگون
گروه دیگری از داوطلبان متاسفانه در انتخاب منابع مطالعاتی، به شاخص ها و توانایی علمی خود بی توجه بوده اند. به عنوان را انتخاب و در برنامه ی » عالی « منابع مطالعاتی داوطلبان با سطح علمی ،» ضعیف یا متوسط « مثال، داوطلب با سطح علمی مطالعاتی خود قرار داده که به عدم یادگیری یا عدم تسلط کافی بر منابع مذکور منجر شده است و همین امر، به تدریج او را دلسرد و نا امید نموده و از ادامه ی مسیر موفقیت خارج ساخته است.
4. ضعف و ناتوانی علمی
بخش دیگری از داوطلبان بنابه دلایل مختلف از لحاظ علمی در سطح و موقعیت ضعیفی هستند لیکن در پذیرش این واقعیت صادقانه و منطقی برخورد نمی کنند. همین عدم پذیرش و در نتیجه، انتظار واهی از خود به تدریج آنها را در روند نتیجه گیری
دچار مشکل نموده و عاقبت کار هم دلسردی و ناامیدی مفرط می باشد.

 

مسعود یگانه