کمی از مورچه ها یاد بگیریم 

 

 

 

 

 

 

 


کمی از مورچه ها یاد بگیریم ....
مورچه ها سیاست ها و فلسفه های خوبی دارند که اگر واقعا به آنها عمل کنیم، می تواند بسیاری از مشکلات ما انسان ها را حل کنند:
فلسفه اول : مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند
فلسفه خوبی است، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقفشان کنید به دنبال راه دیگری می گردند. بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند .... آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند... واقعا فلسفه ای کارامد است؛
بدان که در مسیر موفقیت در کنکور ممکن است برای شما مشکلات فراوانی روی دهد و یا حواشی زیادی را تجربه کنید و یا حتی برخی افراد به عمد و یا سهوی بخواهند شما را از مسیر خودتان دور کنند و این شمایید که باید هرگز از جست و جو راهی که شما را به مقصد می رساند دست نکشید....
فلسفه دوم : مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند ....
مورچه ها از اواسط تابستان به فکر ذخیره غذای زمستان خود هستند و بسیار آینده نگری می کنند، نگرش بسیار مهمی است...
نمی توان انقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است... باید همچنان که در تابستان، از آفتاب لذت می بریم به فکر طوفان زمستان هم باشیم...
بسیاری از داوطلبین متاسفانه فرصت های کنونی را به راحتی و با هر دلیل غیر منطقی از دست می دهند و مدام در ذهن خود می گویند تا کنکور کلی زمان باقی مانده داریم، در حالیکه اصلا چنین نیست... مورچه ای فکر کنید...
فلسفه سوم : مورچه ها کل زمستان را مثبت می اندیشند....
در طول زمستان مورچه ها مدام به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد و بزودی از اینجا بیرون خواهیم رفت....

بسیاری از داوطلبین دید درستی از انرژی و تلاشی که الان می کنند و آینده ای که در پیش دارند ، متاسفانه ندارند و به این فکر نمی کنند که دوران سخت کوشی روزی ) 11 اردیبهشت ماه ( تمام خواهد شد . همواره در طول این دوران با انرژی مثبتی که به خود می دهید ، مدام تلاش کنید و هیچ وقت انرژی و انگیزه خود را از دست ندهید ... چون روز های با شکوهی انتظار شما را می کشند...
فلسفه چهارم : یک مورچه چقدر در تابستان، برای زمستان خود جمع می کند؟ " هر چقدر که در توانش
باشد " چه فلسفه باور نکردنی دارند: هر چقدر که توانایی ات هست...
پس دوست عزیزم ، بیایید کمی مورچه وار این مدت را زندگی کنیم و بدان که باید :
1. تسلیم نشوی
2. آینده را ببینی
3. مثبت بمانی
.. همه تلاشت را بکنی