سامانه اعلام نتابج آزمون های خانه مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 

شما داوطلبین عزیز آزمون های آزمایشی مرکز خانه مدیریت جهت مشاهده نتایج آزمون های آزمایشی خود بایستی به سامانه اعلام نتایج مراجعه نمایید


شما داوطلبین عزیز آزمون های آزمایشی مرکز خانه مدیریت می توانید جهت مشاهده نتایج و دریافت کارنامه تحلیلی هر آزمون به سامانه آزمون ها به آدرس http://management-house.emobin.irزیر مراجعه نمایید و پس از وارد کردن کد داوطلبی وارد حساب دانشجویی خود شوید و تحلیل آزمون های مختلف را مشاهده نمایید.