برنامه کلاس های دکتری مدیریتپرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 

برنامه ویژه کلاس های ( خانه مدیریت ) برای آمادگی کنکور دکتری به شرح ذیل می‌باشد :


برنامه کلاس‌های دکتری مدیریت 98 (ترم تابستان 97)

 

نام درس طول دوره روز و ساعت تاریخ شروع شهریه (تومان) استاد

زبان عمومی کد A

زبان عمومی کد B

40 ساعت

40 ساعت

دوشنبه 16 الی 20

پنجشنبه 16 الی 20

20 مرداد

25 تیر

700/000

700/000

استاد قاسمی

استاد نیکپور

استعداد تحصیلی 40 ساعت جمعه 12 الی 16 26 مرداد 600/000 استاد طورانی
تئوری مدیریت 56 ساعت جمعه 16 الی 20 5 مرداد 750/000 دکتر بیگی
مدیریت اسلامی 40 ساعت چهارشنبه 16 الی 20 10 مرداد 490/000 استاد ضرغامی
آمار 52 ساعت شنبه 12:30 الی 20:30 13 مرداد 750/000 استاد بشیرزاده
تحقیق در عملیات پیشرفته 40 چهارشنبه 16:30 الی 20:30 10 مرداد 920/000 دکتر یگانه
مدیریت تولید پیشرفته 50 پنجشنبه 13 الی 16:30 5 مهر 750/000 دکتر یگانه
بازاریابی 60 پنجشنبه 12 الی 16 20 مرداد 950/000 استاد مروج
خط مشی‌گذاری 32 پنجشنبه 12 الی 16 11 مرداد 760/000 دکتر بیگی
نظریه‌های دولتی 32 پنجشنبه 16 الی 20 11 مرداد 760/000 دکتر بیگی