چطور انسان ها فرکانس خودشون رو تعیین می‌کنند؟؟پرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 


#مثبت ِانرژی

✅چطور انسان ها فرکانس خودشون رو تعیین میکنند؟؟

🔆انسانها با افکار و گفتار و رفتار خودشون، فرکانساشون رو تعیین میکنند. 
💠کسی که توی ذهنش به حقه بازی و کلک و آدم های عوضی فکر میکنه و توی صحبتاشم میگه که آدما خیلی عوضی شدن، این شخص در فرکانس آدمای عوضی قرار میگیره. 
💠کسی که توی ذهنش هست که همسر خوب پیدا نمیشه و کمه و توی صحبتاشم همیشه از کمبود همسر خوب صحبت میکنه، این شخص هیچوقت با یک همسر خوب هم فرکانس نمیشه .
💠کسی که توی ذهنش این ثبت شده که پول درآوردن سخته، هیچوقت این شخص توی فرکانس پول راحت دروردن قرار نمیگیره و با آدم هایی هم که به راحتی پول در میارن هم فرکانس نمیشه.

🌀برای درس و کنکور و هر اتفاق دیگه توی زندگیتون باید اونقدر مثبت فکر کنید تا هم فرکانس ماهیت رتبه 1 بشید 😊💪
شما میتونید ، چون میخاید 🙏🙏💪💪✌️✌️

 

#مثبت‌انرژی 
#تکنولوژی‌فکر 
#دوست‌آذر