افتخارآفرینان خانه مدیریت در سال 1395پرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 


 

سینا نصیری - رتبه 1  کارشناسی ارشد مدیریت در گرایش های ( صنعتی و تکنولوژی ) سال 1395