منابع آزمون کارشناسی ارشدپرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 

در این قسمت می‌توانید منابع کنکور کارشناسی ارشد را مشاهده نمایید .


 

درس پژوهش عملیاتی(OR)

اولویت 1

کتاب جامع تحقیق در عملیات .. دکتر مسعود یگانه 

اولویت 2

پژوهش عملیاتی .. دکتر عارفه فدوی

اولویت 3

پژوهش عملیاتی .. محمد‌رضا مهرگان

 

 

درس ریاضی

اولویت 1

ریاضی و کابرد آن در مدیریت .. هادی رنجبران

اولویت 2

ریاضیات در مدیریت .. وحید انصاری

استفاده از جزوات در این درس توصیه میشود

 

 

درس مدیریت تولید

اولویت 1

مدیریت تولید .. دکتر مسعود یگانه

اولویت 2

مدیریت تولید .. هایده متقی

 

 

درس تئوری مدیریت

اولویت 1

تئوری مدیریت " مدرسان شریف "

اولویت 2

تئوری مدیریت .. سید جوادین و جلیلیان

اولویت 3

تئوری مدیریت " ماهان "

اولویت 4

تئوری مدیریت " جهش "

اولویت 5

DLM( تحت شرایط خاص )

 

 

درس آمار

اولویت 1

آمار و کاربرد آن در مدیریت .. هادی رنجبران

اولویت 2

آمار .. محسن طورانی

اولویت 3

آمار و کاربرد آن در مدیریت .. عادل آذر

 

 

درس مدیریت مالی

اولویت 1

مدیریت مالی .. تهرانی

اولویت 2

مدیریت مالی .. مناجاتی

 

 

درس مالیه و بودجه

اولویت 1

مدیریت مالی " مدرسان شریف "

 

 

درس مدیریت کارآفرینی

اولویت 1

مبانی کارآفرینی .. داریانی

اولویت 2

نظریه کارآفرینی .. مقیمی

 

 

درس ریسک و سرمایه‌گذاری

اولویت 1

ریسک و سرمایه‌گذاری .. گرجی آرا

اولویت 2

ریسک و سرمایه‌گذاری .. سهیل ذوقی

اولویت 3

ریسک و سرمایه‌گذاری .. راعی

 

 

درس حسابداری مالی

حسابداری مالی ( مروری جامع ) .. نورش و کرمی

 

 

درس زبان عمومی

اولویت 1

زبان عمومی زیر ذره‌بین

اولویت 2

زبان عمومی .. زهرا آهنگر

اولویت 3

زبان عمومی .. آرمان اشراقی

درس زبان تخصصی

زبان تخصصی .. آرمان اشراقی

 

 

درس مدیریت اسلامی

اولویت 1

مدیریت اسلامی .. مقیمی

اولویت 2

مدیریت اسلامی .. پورعزت

 

 

درس بازاریابی

اولویت 1

مدیریت بازاریابی .. مروج

اولویت 2

مدیریت بازاریابی .. مناجاتی

اولویت 3

بازاریابی کاتلر .. ترجمه فروزنده

 

 

درس اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد خرد و کلان .. محسن نظری .. 2 جلدی