منابع آزمون دکتری 

 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت می‌توانید منابع کنکور دکتری را مشاهده نمایید...


مواد امتحانی

دانشگاه تهران :

 • بازاریابی :
 1. بازاریابی و بازاریابی بین الملل ( اصول بازاریابی کاتلر ، بازاریابی بین الملل دکتر محمد حقیقی، بازاریابی جهانی وارن کیگان ترجمه دکتر عبدالحمید ابراهیمی )
 2. رفتار مصرف کننده ( دکتر سیدجوادین ، هاوکینز ترجمه دکتر روستا )
 3. روش تحقیق ( کیفی و کمی دکتر دانایی فرد ، اوماسکاران )
 4. زبان تخصصی ( تستی / تشریحی )
 • سیاست گذاری بازرگانی :
 1. مدیریت استراتژیک ( مدیریت استراتژیک و مفاهیم و کاربردهای آن دکتر محمد حقیقی، مدیریت استراتژیک و کسب و کار ویلن ، دیوید و توماس ال ترجمه دکتر اعرابی )
 2. بازاریابی
 3. روش تحقیق
 4. زبان
 • منابع انسانی و رفتار سازمانی :
 1. تئوری پیشرفته  ( سازمان ها و سازماندهی ریچارد اسکات ترجمه دکتر سیدجوادین، مبانی سازمان و مدیریت دکتر سیدجوادین )
 2. رفتار سازمانی ( رفتار فردی آرین قلی پور، رفتار سازمانی دکتر سیدجوادین )
 3. منابع انسانی ( منابع انسانی دکترسیدجوادین، منابع انسانی دکتر آرین قلی پور )
 • صنعتی ( تولید، تحقیق در عملیات و روش تحقیق )

دانشگاه بهشتی :

 • گروه بازرگانی ( دروس : مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی )
 • مواد امتحانی گرایش های صنعتی ( بصورت تشریحی ) : مدیریت تولید / تحقیق در عملیات

دانشگاه علامه طباطبایی :

 • گروه بازرگانی ( تئوری مدیریت مبانی، رفتار و منابع انسانی / مدیریت استراتژیک، بازاریابی رفتار مصرف کننده، بین المللی و بازاریابی صنعتی / روش تحقیق )
 • گروه صنعتی(تحقیق در عملیات،مدیریت تولید، سیستم های شبیه سازی،روش های تصمیم گیری چندمعیاره)

 

 

 


 

 

منابع آزمون دکتری

 

 

- تحقیق در عملیات

 

- مدیریت سازمان های دولتی در ایران

 

- مدیریت تولید در عملیات

 

- مدیریت تکنولوژی

 

- سیاست گذاری علم و فناوری

 

- مدیریت دولتی

 

- اصلاحیه مدیریت رسانه

 

- مالی ، بانکداری ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی (رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ) ، مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش کسب و کار ) ، مدیریت دولتی ( گرایش منابع انسانی )

 

- علم اطلاعات و دانش شناسی

 

- مدیریت بازرگانی (سیاست گذاری بازرگانی)و بازاریابی