کارگاه آمادگی آزمون MSRT & EPT 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آمادگی آزمون MSRT & EPT در 12ساعت


  • کارگاه آمادگی آزمون MSRT & EPT در 12ساعت
  • مدرس : " دکتر قاسمی "
  • پنجشنبه ( 21اردیبهشت ، 28 اردیبهشت ، 4 خرداد )
  • ساعت 12:30 الی 16:30
  • محل برگزاری : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر
  • 88912610
  • 88907924