کارگاه روش تحقیقپرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 

کارگاه ″ روش تحقیق ″ ویژه مصاحبه کنکور دکتری با حضور ″ دکتر یگانه ″


برای ثبت نام اینترنتی در کارگاه اینجا کلیک کنید