برگزاری کارگاه های مدیریت بازاریابی ( کارگاه 1 )پرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... »