شروع کلاس های دکتری ( ترم پاییز ) 

 

 

 

 

 

 

 


با توجه به تغییر زمان شروع دوره کلاس های کنکور دکتری 

زمان شروع دوره دکتری ( ترم پاییز ) از شنبه 8 آبان 1395 می باشد.