برگزاری کارگاه ″ مدیریت تولید ″پرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 


برگزاری کارگاه رایگان ویژه " مدیریت تولید "

دوره آمادگی کارشناسی ارشد 96